Alles over DURAN volumetrisch glaswerk

DURAN volumetrisch glas is exact op schaal gekalibreerd voor een accurate bepaling en meting van volumina. Hierdoor is het glaswerk ideaal in gebruik bij het bereiden van oplossingen en bepalen van volumina.

Het glas is onder te verdelen in 4 groepen die hieronder kort staan opgesomd met een korte beschrijving waarvoor ze worden gebruikt. Volumetrisch glas wordt veel gebruikt bij analytische laboratoria, omdat daar wordt onderzocht en nagegaan welke stoffen en bij behorende hoeveelheden aanwezig zijn in de oplossing.

Het glas is verkrijgbaar in 2 klasses: Klasse A/AS en Klasse B. Klasse A is het meest accuraat van de klasses. Klasse B is ongeveer half zo accuraat als Klasse A. Klasse AS heeft dezelfde toleranties als Klasse A maar is ontworpen voor een snellere uitstroom zoals bij applicaties van buretten en pipetten.

Volumetrische kolven

De kolven worden gebruikt voor exacte meting van het volume. De kolven worden voornamelijk gebruikt voor prepareren en bewaren van standaard oplossingen.

Maat- en mix cilinders

Maatcilinders zijn voor het opslaan vasthouden en gelijktijdig meten van verschillende vloeistoffen. Mixing cilinders worden toegepast voor het verdunnen van oplossingen en mengen van verschillende componenten in een bepaalde hoeveelheid.

Buretten

Buretten worden voornamelijk gebruikt voor titratie. Titratie maakt het mogelijk om de concentratie van een stof in een oplossing te bepalen. De juiste schaalverdeling garandeerd het exact aflezen van de hoeveelheid vloeistof die nodig is voor de titratie. De kalibratie is gebaseerd op het model volume bij 20°C referentietemperatuur.

De hoeveelheid vloeistof kan met hoge nauwkeurigheid worden gedoseerd, aangezien de vloeistof hechting aan het glas is meegenomen bij de kalibratie. Dit geldt vanzelfsprekend enkel wanneer de opgegeven wachttijden voor het lezen van de schaal worden nageleefd.

Pipetten

Pipetten zijn ideaal voor nauwkeurig meten en vullen van vloeistoffen. Pipetten die bedoeld zijn voor het meten van vloeistoffen zijn goedgekeurd voor het opnemen van verschillende vloeistof hoeveelheden en vervolgens dispensen van dezelfde of verschillende hoeveelheden vloeistof.

Bol pipetten zijn ontworpen om snel herhaaldelijk vloeistof op te nemen en te doserenen zijn te gebruiken voor elke pipetmaat. De kalibratie is gebaseerd op het model met volume op 20°C referentietemperatuur.

Al het volumetrisch glaswerk is terug te vinden in de webshop bij sub categorie volumetrischglas.