Glascorrosie

Glas is ideaal verpakkingsmateriaal voor zowel orale toepassingen als injectiepreparaten,  onder andere door:

  • de uitstekende chemische weerstand
  • de impermeabiliteit (= ondoordringbaarheid) voor gassen
  • de weerstand tegen warmte en temperatuurvariaties
  • het gemak van schoonmaken, steriliseren en depyrogeniseren

Is glas inert?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is glas niet inert. Glas wordt gemaakt in drie verschillende kwaliteiten, voornamelijk gebaseerd op de hydrolitische weerstand van het glas (zie bijvoorbeeld Standard Procedure ISO 719):

  • Type I:  boroslicaat glas
  • Type II: soda lime glas (met een interne oppervlaktebehandeling)
  • Type II: soda lime glas

Als algemene indicatie worden type I en type II glas in het bijzonder toegepast in productie van humane en veterinaire injectiepreparaten en is type III glas afdoende voor orale preparaten. Zie ook onze uitleg over de verschillende typen glas.

Glascorrosie

In water of in een waterige oplossing is een deel van de watermoleculen aanwezig in de vorm van ionen (autoprotolyse). Afhankelijk van tijd, temperatuur en de ratio glasoppervlak/volume oplossing vindt een uitwisseling plaats tussen de in het glas aanwezige natrium-ionen en de waterstof-ionen uit water. Hierdoor komen hydroxide-ionen vrij en stijgt de zuurgraad.

Wanneer de pH waarde hoger dan 10 is, is er kans op aantasting van het glasnetwerk zelf.

Om glascorrosie (diffusie-gecontroleerde uitloging (ionenwisseling) en glasnetwerk hydrolitische ontbinding) te voorkomen worden glassoorten met een hogere hydrolitische weerstand toegepast.