Scuff

Dit voorbeeld bevat de naam van de afwijkingen, ligging, classificatie, definitie en een foto en/of tekening. De foto's en tekeningen worden getoond ter illustratie en zijn niet representatief voor acceptatie of afwijzing.

Visuele non-conformiteit

  • Naam: Scuff
  • Locatie: Lichaam, rand of zijkant
  • Klasse: Gering of n.v.t.

Classificatie 'Gering' van non-conformiteit: non-conformiteiten die niet resulteren in of van invloed zijn op de productkwaliteit of procesmogelijkheden.

Classificatie 'n.v.t.' van non-conformiteit: onvolkomenheden die als niet-toepasbaar of niet-defect worden beschouwd en daarom aanvaardbaar zijn.

Voorbeeld

voorbeeld van Scuff afwijking

Beschrijving

Fijne uitwendige oppervlakteschuring die zowel verticaal als horizontaal kan zijn en kan optreden door doorvoer, verpakken, hanteren en vullen.

Aandachtspunten

  • De term "None-Allowed" moet worden toegeschreven aan afwijkingen die kunnen voortvloeien uit het proces van een glasfabrikant of een niet-procesgerelateerde fout die niet wordt bemonsterd of statistisch wordt geschat en daarom geen AQL moet worden toegewezen.
  • Niet-conformiteiten moeten worden beoordeeld en geclassificeerd (met reden) met behulp van een benadering van kwaliteitsrisicobeheer.
  • Verificatie van non-conformiteitsclassificaties kan extra testen rechtvaardigen om het irrationele vast te stellen.
  • Een 'limit sample' is een voorbeeld van een enkele container dat de maximale mate van aanvaardbaarheid van een non-conformiteit weergeeft.

Dankwoord

De foto's of tekeningen worden alleen ter illustratie getoond en vertegenwoordigen geen limieten voor acceptatie of afwijzing.