Spiticule

Dit voorbeeld bevat de naam van de afwijkingen, ligging, classificatie, definitie en een foto en/of tekening. De foto's en tekeningen worden getoond ter illustratie en zijn niet representatief voor acceptatie of afwijzing.

Visuele non-conformiteit

  • Naam: Spiticule
  • Locatie: Algemeen
  • Klasse: Kritiek

Classificatie 'Kritiek' van non-conformiteit: niet-conformiteiten die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of mogelijk gevaar voor de patiënt. Deze classificatie wordt toegekend aan elke non-conformiteit die de integriteit van de container in gevaar brengt en brengt de microbiologische contaminatie van een steriel product in gevaar.

Voorbeeld

voorbeeld van Spiticule afwijking

Beschrijving

Kraal of snaar glas dat aan het binnenoppervlak is geplakt.

Aandachtspunten

  • De term "None-Allowed" moet worden toegeschreven aan afwijkingen die kunnen voortvloeien uit het proces van een glasfabrikant of een niet-procesgerelateerde fout die niet wordt bemonsterd of statistisch wordt geschat en daarom geen AQL moet worden toegewezen.
  • Niet-conformiteiten moeten worden beoordeeld en geclassificeerd (met reden) met behulp van een benadering van kwaliteitsrisicobeheer.
  • Verificatie van non-conformiteitsclassificaties kan extra testen rechtvaardigen om het irrationele vast te stellen.
  • Een 'limit sample' is een voorbeeld van een enkele container dat de maximale mate van aanvaardbaarheid van een non-conformiteit weergeeft.

Dankwoord

De foto's of tekeningen worden alleen ter illustratie getoond en vertegenwoordigen geen limieten voor acceptatie of afwijzing.