Ridge

Dit voorbeeld bevat de naam van de afwijkingen, ligging, classificatie, definitie en een foto en/of tekening. De foto's en tekeningen worden getoond ter illustratie en zijn niet representatief voor acceptatie of afwijzing.

Visuele non-conformiteit

  • Naam: Ridge
  • Locatie: Lichaam
  • Klasse: Kritiek als zegelintegriteit is aangetast. Groot A als zegel intact is.

Classificatie 'Kritiek' van non-conformiteit: niet-conformiteiten die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of mogelijk gevaar voor de patiënt. Deze classificatie is toegewezen aan elke non-conformiteit die de integriteit van de container in gevaar brengt, en riskeert microbiologische contaminatie van een steriel product.

Groot A-classificatie van non-conformiteit: non-conformiteiten die leiden tot ernstige beperkingen, bijvoorbeeld een storing waardoor de verpakking onbruikbaar wordt.

Voorbeeld

voorbeeld van ridge afwijking

Beschrijving

Rand van het glas steekt uit boven het vlak van de bovenkant van het afdichtoppervlak van de afwerklaag.

Aandachtspunten

  • De term "None-Allowed" moet worden toegeschreven aan afwijkingen die kunnen voortvloeien uit het proces van een glasfabrikant of een niet-procesgerelateerde fout die niet wordt bemonsterd of statistisch wordt geschat en daarom geen AQL moet worden toegewezen.
  • Niet-conformiteiten moeten worden beoordeeld en geclassificeerd (met reden) met behulp van een benadering van kwaliteitsrisicobeheer.
  • Verificatie van non-conformiteitsclassificaties kan extra testen rechtvaardigen om het irrationele vast te stellen.
  • Een 'limit sample' is een voorbeeld van een enkele container dat de maximale mate van aanvaardbaarheid van een non-conformiteit weergeeft.

De foto's of tekeningen worden alleen ter illustratie getoond en vertegenwoordigen geen limieten voor acceptatie of afwijzing.