Pressure Mark

Dit voorbeeld bevat de naam van de afwijkingen, ligging, classificatie, definitie en een foto en/of tekening. De foto's en tekeningen worden getoond ter illustratie en zijn niet representatief voor acceptatie of afwijzing.

Visuele non-conformiteit

  • Naam: Pressure Mark
  • Locatie: Finish (afwerking)
  • Klasse: Gering (limit sample); Anders n.v.t.

Classificatie 'Gering' van non-conformiteit: non-conformiteiten die niet resulteren in of van invloed zijn op de productkwaliteit of procesmogelijkheden.

Limiet sample classificatie van non-conformiteit: een werkelijke fysieke eenheid die de non-conformiteit laat zien en de maximale mate van aanvaardbaarheid weergeeft.

N.v.t.-classificatie van non-conformiteit: onvolkomenheden die als niet-toepasbaar of niet-defect worden beschouwd en daarom aanvaardbaar zijn.

Voorbeeld

voorbeeld van Pressure Mark afwijking

Beschrijving

Diagonale lijnen rond de nek met een vederachtig uiterlijk net onder de lip. Kan een ijzig uiterlijk geven.

Aandachtspunten

  • De term "None-Allowed" moet worden toegeschreven aan afwijkingen die kunnen voortvloeien uit het proces van een glasfabrikant of een niet-procesgerelateerde fout die niet wordt bemonsterd of statistisch wordt geschat en daarom geen AQL moet worden toegewezen.
  • Niet-conformiteiten moeten worden beoordeeld en geclassificeerd (met reden) met behulp van een benadering van kwaliteitsrisicobeheer.
  • Verificatie van non-conformiteitsclassificaties kan extra testen rechtvaardigen om het irrationele vast te stellen.
  • Een 'limit sample' is een voorbeeld van een enkele container dat de maximale mate van aanvaardbaarheid van een non-conformiteit weergeeft.

Dankwoord

De foto's of tekeningen worden alleen ter illustratie getoond en vertegenwoordigen geen limieten voor acceptatie of afwijzing.