Orange Peel

Dit voorbeeld bevat de naam van de afwijkingen, ligging, classificatie, definitie en een foto en/of tekening. De foto's en tekeningen worden getoond ter illustratie en zijn niet representatief voor acceptatie of afwijzing.

Visuele non-conformiteit

  • Naam: Orange Peel
  • Locatie: Algemeen
  • Klasse: Gering (limit sample); Anders n.v.t.

Classificatie 'Gering' van non-conformiteit: non-conformiteiten die niet resulteren in of van invloed zijn op de productkwaliteit of procesmogelijkheden.

Limiet sample classificatie van non-conformiteit: een werkelijke fysieke eenheid die de non-conformiteit laat zien en de maximale mate van aanvaardbaarheid weergeeft.

N.v.t.-classificatie van non-conformiteit: onvolkomenheden die als niet-toepasbaar of niet-defect worden beschouwd en daarom aanvaardbaar zijn.

Voorbeeld

voorbeeld van Orange Peel afwijking

Beschrijving

Gevlekte oppervlaktetextuur op het buitenoppervlak van de container.

Aandachtspunten

  • De term "None-Allowed" moet worden toegeschreven aan afwijkingen die kunnen voortvloeien uit het proces van een glasfabrikant of een niet-procesgerelateerde fout die niet wordt bemonsterd of statistisch wordt geschat en daarom geen AQL moet worden toegewezen.
  • Niet-conformiteiten moeten worden beoordeeld en geclassificeerd (met reden) met behulp van een benadering van kwaliteitsrisicobeheer.
  • Verificatie van non-conformiteitsclassificaties kan extra testen rechtvaardigen om het irrationele vast te stellen.
  • Een 'limit sample' is een voorbeeld van een enkele container dat de maximale mate van aanvaardbaarheid van een non-conformiteit weergeeft.

Dankwoord

De foto's of tekeningen worden alleen ter illustratie getoond en vertegenwoordigen geen limieten voor acceptatie of afwijzing.