Heel Sticker

Dit voorbeeld bevat de naam van de afwijkingen, ligging, classificatie, definitie en een foto en/of tekening. De foto's en tekeningen worden getoond ter illustratie en zijn niet representatief voor acceptatie of afwijzing.

Alle teksten staan in de originele Engelstalige uitvoering zoals weergeven in de PDA Glass Task Force - 2007 versie.

Visuele non-conformiteit

  • Naam: Heel Sticker
  • Locatie: Hiel
  • Klasse: Groot B of n.v.t.

Groot B-classificatie van non-conformiteit: non-conformiteiten die leiden tot minder waardeverminderingen, bijvoorbeeld verminderde efficiëntie in productie.

Nvt-classificatie van non-conformiteit: onvolkomenheden die als niet-toepasbaar of niet-defect worden beschouwd en daarom aanvaardbaar zijn.

Voorbeeld

voorbeeld van Heel Sticker afwijking

Beschrijving

Een externe rij glas, meestal afgerond, die uit de hiel of onderkant steekt.

Aandachtspunten

  • De term "None-Allowed" moet worden toegeschreven aan afwijkingen die kunnen voortvloeien uit het proces van een glasfabrikant of een niet-procesgerelateerde fout die niet wordt bemonsterd of statistisch wordt geschat en daarom geen AQL moet worden toegewezen.
  • Niet-conformiteiten moeten worden beoordeeld en geclassificeerd (met reden) met behulp van een benadering van kwaliteitsrisicobeheer.
  • Verificatie van non-conformiteitsclassificaties kan extra testen rechtvaardigen om het irrationele vast te stellen.
  • Een 'limit sample' is een voorbeeld van een enkele container dat de maximale mate van aanvaardbaarheid van een non-conformiteit weergeeft.

Dankwoord

De foto's of tekeningen worden alleen ter illustratie getoond en vertegenwoordigen geen limieten voor acceptatie of afwijzing.