Bullseye

Dit voorbeeld bevat de naam van de afwijkingen, ligging, classificatie, definitie en een foto en/of tekening. De foto's en tekeningen worden getoond ter illustratie en zijn niet representatief voor acceptatie of afwijzing.

Alle teksten staan in de originele Engelstalige uitvoering zoals weergeven in de PDA Glass Task Force - 2007 versie.

Visuele non-conformiteit

  • Naam: Bullseye
  • Locatie: Bodem
  • Klasse: Gering of n.v.t

Geringe classificatie van non-conformiteit: non-conformiteiten die niet resulteren in of van invloed zijn op de productkwaliteit of procesmogelijkheden.

N.v.t.-classificatie van non-conformiteit: onvolkomenheden die als niet-toepasbaar of niet-defect worden beschouwd en daarom aanvaardbaar zijn.

Voorbeeld

voorbeeld van bubble afwijking

Beschrijving

Uitgesproken rond of scheurvormig gebied in het midden van de bodem dat duidelijk dikker is dan de rest van de bodem.

Aandachtspunten

  • De term "None-Allowed" moet worden toegeschreven aan afwijkingen die kunnen voortvloeien uit het proces van een glasfabrikant of een niet-procesgerelateerde fout die niet wordt bemonsterd of statistisch wordt geschat en daarom geen AQL moet worden toegewezen.
  • Niet-conformiteiten moeten worden beoordeeld en geclassificeerd (met reden) met behulp van een benadering van kwaliteitsrisicobeheer.
  • Verificatie van non-conformiteitsclassificaties kan extra testen rechtvaardigen om het irrationele vast te stellen.
  • Een 'limit sample' is een voorbeeld van een enkele container dat de maximale mate van aanvaardbaarheid van een non-conformiteit weergeeft.

Dankwoord

De foto's of tekeningen worden alleen ter illustratie getoond en vertegenwoordigen geen limieten voor acceptatie of afwijzing.